Kallelse till SSBAs årsmöte 2021

Föreningens årsmöte äger rum i samband med årets symposium, tisdag 16/3, 17:15-18:15 via zoom https://uu-se.zoom.us/j/61753003977

Handlingar:

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2020

Emaila motioner till ssba@ssba.org.se