Pushbroom

Pushbroom

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bildspel

Fjärranalys (eng. Remote sensing) är ett område inom bildanalys som behandlar bilder tagna från flygplan eller satelliter. Bilden visar en rekonstruktion av en bild tagen med en s.k. pushbroom-sensor över en stadsmiljö.