SSBA erbjuder dig som nuvarande läsår läser någon grundutbildningskurs inom bildanalys, bildbehandling och närliggande områden gratis medlemskap i föreningen. Erbjudandet gäller även dig som gör examensarbete inom något sådant område. Studentmedlemskapet gäller fram till slutet av nästa år. Erbjudandet gäller inte forskarstuderande. Ni hänvisas till ordinarie medlemskap.

Medlemskapet innebär:

  • Nyhetsbrevet SSBAktuellt med i huvudsak nationell information ca 2 ggr/år
  • IAPRs Newsletter med internationell information 4 ggr/år
  • Konferenskalender för hela världen i varje Newsletter
  • Rabatt på prenumeration av tidskrifter som sponsras av IAPR
  • 5-10 % rabatt på konferensavgiften för konferenser som anordnas/sponsras av IAPR

För att ansöka om medlemskap, skicka ett e-postmeddelande till ssba PÅ ssba PUNKT org PUNKT se med följande information:

  • Ditt namn
  • Hemadress
  • Universitet/högskola, linje och årskurs
  • Aktuell kurs
  • Kursansvarig/Examinator

Ange ”Studentmedlemskap” i ämnesfältet!

För mer information om SSBA, se http://ssba.org.se/wpssba/

Varmt välkommen i föreningen!

Lämna ett svar