Svenska Sällskapet för Automatiserad Bildanalys (SSBA) är en ideell förening för forskare, företag och intresserade personer verksamma inom datoriserad bildanalys, datorseende, mönsterigenkänning, bildkodning, bildgivande system och angränsande områden. SSBA:s syfte är att främja verksamheten inom nämnda områden genom informationsspridning och organisation av konferenser och kurser. Föreningen grundades 1976 och är den svenska representanten i International Association for Pattern Recognition (IAPR). För närvarande är vi drygt 200 medlemmar från universitet och industri.

 The Swedish Society for Automated Image Analysis (SSBA) is a national non-profit organization for researchers, companies and interested persons active in the fields of image analysis, image processing, computer vision, pattern recognition, image coding, imaging systems and related areas. The society was founded in 1976 and represents Sweden as a member in the International Association for Pattern Recognition (IAPR). These pages serve as a national connection point for research, industry, media and the general public, and they are therefore maintained in Swedish.

Senaste nytt