SSBA jobbar med strategiska initiativ för att främja bildanalys i Sverige, t.ex. med att öka antalet studenter som väljer att studera bildanalys i grundutbildningarna på Sveriges universitet och för att skapa ett aktivt utbyte mellan universitet och företag. Att stödja SSBA som företagsmedlem visar att bildanalys är en framtidsbransch med goda jobbmöjligheter, och i förlängningen hjälper det SSBA att skapa bättre möjligheter till rekrytering för Ditt företag i framtiden. Att delta aktivt som företag i SSBA ger möjligheter att bygga kontakter med forskare och andra företag.

Medlemskapet innebär även:

  • Möjlighet att lägga upp jobbannonser och exjobbannonser på SSBAs hemsidor
  • Möjlighet att lägga upp företagslogga och företagspresentation på SSBAs hemsidor
  • Nyhetsbrevet SSBAktuellt med i huvudsak nationell information ca 2 ggr/år
  • IAPRs Newsletter med internationell information 4 ggr/år

SSBA erbjuder företagsmedlemskap för 2000kr/år i föreningen.

För att ansöka om medlemskap, skicka ett e-postmeddelande till ssba PÅ ssba PUNKT org PUNKT se med följande information:

  • Företagets namn
  • Företagets adress
  • Faktureringsadress
  • Namn och adress för kontaktperson
  • Namn och email till ytterligare anställda för medlemskap

Ange ”Företagsmedlemskap” i ämnesfältet!

För mer information om SSBA, se https://ssba.org.se/

Varmt välkommen i föreningen!

Lämna ett svar