SSBA:s styrelse 2022-2024

Amanda Berg (ordförande)
Computer Vision Lab
Dept of Electrical Engineering
581 83 Linköping

E-post: amanda PUNKT berg PÅ liu PUNKT se
Tel: 073-462 01 57
Member of IAPR Governing Board

Ida-Maria Sintorn (vice ordförande)
Inst. för informationsteknologi
Uppsala universitet
Box 337
751 05 Uppsala

E-post: ida.sintorn PÅ it PUNKT uu PUNKT se
Tel: 018-471 34 65
Member of IAPR Governing Board

Niels Christian Overgaard (sekreterare)
Lunds Universitet
Matematikcentrum
Box 118
221 00 Lund (sekreterare)

E-post: niels_christian PUNKT overgaard PÅ math PUNKT lth PUNKT se
Tel: 046-22 285 32

Mårten Wadenbäck (kassör)
Computer Vision Lab
Dept of Electrical Engineering
581 83 Linköping

E-post: marten PUNKT wadenback PÅ liu PUNKT se

Tel: 013-28 27 75

Atsuto Maki
School of Computer Science and Communication
KTH
100 44 Stockholm

E-post: atsuto PÅ kth PUNKT se
Tel: 08-790 67 24

Joakim Lindblad
Inst. för informationsteknologi
Uppsala universitet
Box 337
751 05 Uppsala

E-post: joakim.lindblad PÅ it PUNKT uu PUNKT se
Tel: 018-471 34 32

Hagen Spies
Qualcomm
Stockholm

 E-post: hspies PÅ qti PUNKT qualcomm PUNKT com

Tel: 0793545439

Marcus Liwicki
Institutionen för system- och rymdteknik
Luleå tekniska universitet

E-post: marcus PUNKT liwicki PÅ ltu PUNKT se
Tel: 0920-491006

Lämna ett svar