SSBA:s styrelse 2022-2024

Amanda Berg (ordförande)
Computer Vision Lab
Dept of Electrical Engineering
581 83 Linköping
E-post: amanda PUNKT berg PÅ liu PUNKT se
Tel: 0730-663063
Member of IAPR Governing Board
Ida-Maria Sintorn (vice ordförande)
Inst. för informationsteknologi
Uppsala universitet
Box 337
751 05 Uppsala
E-post: ida.sintorn PÅ it PUNKT uu PUNKT se
Tel: 018-471 34 65
Member of IAPR Governing Board
Niels Christian Overgaard (sekreterare)
Lunds Universitet
Matematikcentrum
Box 118
221 00 Lund (sekreterare)
E-post: niels_christian PUNKT overgaard PÅ math PUNKT lth PUNKT se
Tel: 046-22 285 32
Mårten Wadenbäck (kassör)
Computer Vision Lab
Dept of Electrical Engineering
581 83 Linköping
E-post: marten PUNKT wadenback PÅ liu PUNKT se

Tel: 013-28 27 75

Atsuto Maki
School of Computer Science and Communication
KTH
100 44 Stockholm
E-post: atsuto PÅ kth PUNKT se
Tel: 08-790 67 24
Joakim Lindblad
Inst. för informationsteknologi
Uppsala universitet
Box 337
751 05 Uppsala
E-post: joakim.lindblad PÅ it PUNKT uu PUNKT se
Tel: 018-471 34 32
Hagen Spies
Combitech Sverige
Linköping
Marcus Liwicki
Institutionen för system- och rymdteknik
Luleå tekniska universitet
E-post: marcus PUNKT liwicki PÅ ltu PUNKT se
Tel: 0920-491006

Lämna ett svar