SSBA:s bankgironummer: 480-7475

Om möjligt skall plusgirokontot användas för betalningar till SSBA.

Internationella betalningar

Om möjligt använd SSBA:s bankgirokonto ovan, annars använd nedanstående information. För att vi skall få rätt summa, så skall avsändaren betala eventuella banköverföringsavgifter.

Mottagare: SSBA
Mårten Wadenbäck
c/o Linköpings universitet
Dept of Electrical Engineering
58183 Linköping
SWIFT/BIC: ESSESESS
IBAN: SE55 5000 0000 0511 4330 1560
Bankens namn och adress: Skandinaviska Enskilda Banken
Box 512
SE-441 15 Alingsås
Sweden