Kallelse till SSBAs årsmöte 2024

Föreningens årsmöte äger rum i samband med årets symposium i Luleå, på LTU, måndag 11/3, 18:00.
The association’s annual meeting takes place in connection with this years symposium in Luleå, at LTU,
Monday 11/3, 6pm.

Handlingar / Documents:

Dagordning / Agenda

Verksamhetsberättelse 2023 / Annual report 2023 (Automatically translated)

Motioner skickas till ssba@ssba.org.se
Motions can be submitted to ssba@ssba.org.se