De olika grupperna är här listade i nord-sydlig riktning.

Luleå

Umeå

Uppsala

Stockholm

Norrköping

  • Medieteknik vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Linköping

Göteborg

Halmstad

Lund