SSBA:s ordföranden genom tiderna:

2022 –           Amanda Berg, LiU & Maxar

2018 – 2022 Ida-Maria Sintorn, UU

2014 – 2018 Ola Friman, LiU & SICK Linköping

2010 – 2014 Anders Heyden, LU

2006 – 2010 Magnus Borga, LiU

2002 – 2006 Ingela Nyström, UU

1998 – 2002 Kalle Åström, LTH

1994 – 1998 Tomas Gustavsson, CTH

1992 – 1994 Björn Kruse, LiU

1988 – 1992 Gunilla Borgefors, FOA

1984 – 1988 Jan-Olof Eklundh, KTH

1980 – 1984 Per-Erik Danielsson, LiU,

juni 1980 – juni 1981 Nils Åslund, KTH

1976 – 1980 Torleiv Orhaug, FOA

Konferenshistorik

Med anledning av ändringen av sällskapets förkortning (från SSAB till SSBA) kommer det årliga symposiet från och med 2004 att betecknas SSBA.

SSBA – Symposium on Image Analysis

 • SSBA 2023 Symposium i bildanalys i Kolmården, Norrköping (LiU)
  14-15 mars 2023.
 • SSBA 2022 Symposium i bildanalys, digitalt. Arrangerades av UU
 • SSBA 2021 Symposium i bildanalys, digitalt. Arrangerades av LTH
  17-18 mars 2021. Proceedings, 14 artiklar
 • SSBA 2020 Skulle ha arrangerats i Helsingborg (LTH) men blev i sista stund inställt pga Covid-19 pandemin
 • SSBA 2019 Symposium i bildanalys i Göteborg (Chalmers)
  19-20 mars 2019. Proceedings, 21 artiklar + 6 industripresentationer
 • SSBA 2018 Symposium i bildanalys i Stockholm (KTH)
  7-9 mars 2018. Proceedings, 31 artiklar + 9 industripresentationer
 • SSBA 2017 Symposium i bildanalys i Linköping (LiU)
  13-15 mars 2017. Proceedings, 33 artiklar + 11 industripresentationer
 • SSBA 2016 Symposium i bildanalys i Uppsala (UU)
  14-16 mars 2016. Proceedings, 35 artiklar + 8 industripresentationer
 • SSBA 2015 Symposium i bildanalys i Ystad/Lund (LTH)
  17-18 mars 2015. Proceedings, 29 artiklar + 7 industripresentationer
 • SSBA 2014 Symposium i bildanalys i Luleå (LTU)
  11-12 mars 2014. Proceedings, 30 artiklar.
 • SSBA 2013 Symposium i bildanalys i Göteborg (Chalmers)
  14-15 mars 2013. Proceedings, 40 artiklar.
 • SSBA 2012 Symposium i bildanalys i Stockholm
  8-9 mars 2012. Proceedings, 34 artiklar.
 • SSBA 2011 Symposium i bildanalys i Linköping
  17-18 mars 2011. Proceedings, 37 artiklar.
 • SSBA 2010 Symposium i bildanalys i Uppsala
  11-12 mars 2010. Proceedings, 37 artiklar.
 • SSBA 2009 Symposium i bildanalys i Halmstad
  19-29 mars 2009. Proceedings, 33 artiklar.
 • SSBA 2008 Symposium i bildanalys i Lund
  13-14 2008. Proceedings, 35 artiklar.
 • SSBA 2007 Symposium i bildanalys i Linköping
  14-15 mars 2007. Proceedings, 40 artiklar.
 • SSBA 2006 Symposium i bildanalys i Umeå
  16-17 mars 2006. Proceedings, 33 artiklar.
 • SSBA 2005 Symposium i bildanalys i Malmö
  10-11 mars 2005. Proceedings, 36 artiklar.
 • SSBA 2004 Symposium i bildanalys i Uppsala
  11-12 mars 2004. Proceedings, 50 artiklar.
 • SSAB 2003 Symposium i bildanalys i Stockholm
  6-7 mars 2003. Proceedings, 27 artiklar.
 • SSAB 2002 Symposium i bildanalys i Lund
  7-8 mars 2002. Proceedings, 46 artiklar.
 • SSAB 2001 Symposium i bildanalys i Norrköping
  14-15 mars 2001. Proceedings, 38 artiklar.
 • SSAB 2000 Symposium i bildanalys i Halmstad
  7-8 mars 2000. Proceedings, 36 artiklar.
 • SSAB 1999 Symposium i bildanalys i Göteborg (CTH)
  9-10 mars 1999. Proceedings, 23 artiklar.
 • SSAB 1998 Symposium i bildanalys i Uppsala (UU)
  16-17 mars 1998. Proceedings, 47 artiklar.
 • SSAB 1997 Symposium i bildanalys i Stockholm (KTH)
  4-5 mars 1997. Proceedings, 38 artiklar.
 • SSAB 1996 Symposium i bildanalys i Lund (LTH)
  7-8 mars 1996. Proceedings, 42 artiklar
 • SSAB 1995 Symposium i bildanalys i Linköping
  14-15 mars 1995. Proceedings, 29 artiklar.
 • SSAB 1994 Symposium i bildanalys i Halmstad
  8-9 mars 1994. Proceedings, 32 artiklar.
 • SSAB 1993 Symposium i bildanalys i Göteborg (CTH)
  9-10 mars 1993. Proceedings, 44 artiklar.
 • SSAB 1992 Symposium i bildanalys i Uppsala (BMC)
  10-11 mars 1992. Proceedings, 71 artiklar.
 • SSAB 1991 Symposium i bildanalys i Stockholm (KTH)
  5-7 mars 1991. Proceedings, 47 artiklar (+ 11 STU-artiklar).
 • SSAB 1990 Symposium i bildanalys i Linköping (LiTH)
  6-7 mars 1990. Proceedings, 52 artiklar.
 • SSAB 1989 Symposium i bildanalys i Göteborg (CTH)
  15-16 mars 1989. Proceedings, 32 artiklar.
 • SSAB 1988 Lunds Tekniska Högskola
  10-11 mars 1988. Första proceedings, 30 artiklar.
 • 1987 – inget symposium pga SCIA i Saltsjöbaden
 • SSAB 1986 Hotell Gillet, Uppsala
  13-14 maj 1986. Program med 26 korta abstracts.
 • SSAB 1985 Kungliga tekniska högskolan, Stockholm
  19-20 mars 1985. Program med 9 långa abstracts (15 föredrag).
 • SSAB 1984 Linköpings universitet
  15-16 mars 1984
 • SSAB 1983 Linköpings universitet
 • SSAB 1982 Kungliga tekniska högskolan, E1, Stockholm
 • 1981 ?
 • 1980 – inget symposium; SCIA i Linköping
 • SSAB 1978 Kungliga tekniska högskolan, Stockholm
  17-18 oktober 1978. Proceedings med 41 abstracts.
 • SSAB 1976 Konstituerande möte, L89, FOA, Stockholm
  17 juni 1976

SCIA

 •  1st SCIA 1980 Linköping
 •  2nd SCIA 1981 Espoo (Helsingfors)
 •  3rd SCIA 1983 Lyngby (Köpenhamn)
 •  4th SCIA 1985 Trondheim
 •  5th SCIA 1987 Saltsjöbaden (Stockholm)
 •  6th SCIA 1989 Oulo / Uleåborg
 •  7th SCIA 1991 Aalborg
 •  8th SCIA 1993 Tromsø
 •  9th SCIA 1995 Uppsala
 • 10th SCIA 1997 Lappeenranta / Villmanstrand
 • 11th SCIA 1999 Kangerlussuaq / Søndre Strømfjord
 • 12th SCIA 2001 Bergen
 • 13th SCIA 2003 Göteborg
 • 14th SCIA 2005 Joensuu
 • 15th SCIA 2007 Aalborg
 • 16th SCIA 2009 Oslo
 • 17th SCIA 2011 Ystad
 • 18th SCIA 2013 Espoo
 • 19th SCIA 2015 Köpenhamn
 • 20th SCIA 2017 Tromsø
 • 21st SCIA 2019 Norrköping
 • 22st SCIA 2023 Levi Ski Resort

ICPR

International Conference on Pattern Recognition (ICPR) är IAPR:s huvudkonferens. 2014 hölls konferensen i Stockholm. Websidor kan hittas här: ICPR’14 i Stockholm.

Lämna ett svar