SSBAktuellt är ett föreningsblad med information av nationell karaktär. Redaktionen sitter i Uppsala och kan nås på e-post redaktionen PÅ ssba PUNKT org PUNKT se. För tillfället ingår följande personer i redaktionen

  • Andrea Behanova
  • Can Deniz Bezek 

SSBAktuellt gör temareportage om bildbehandling som utförs vid olika företag och forskningsgrupper. SSBAktuellt distribueras till föreningens medlemmar cirka två gånger per år. Skriv gärna till redaktionen och berätta om

  • bildbehandlingsverksamhet som du sysslar med
  • kommande doktors- och licentiatavhandlingar
  • aktuella kurser och seminarier
  • konferenser du deltagit i
  • et cetera

Från och med nummer 26 (maj 2005) distribueras SSBAktuellt elektroniskt.
Fram till nummer 18 (december 2002) var namnet på föreningsbladet SSABlaskan.