Kallelse årsmöte 2014

Samtliga SSBA-medlemmar kallas härmed till årsmöte, den 11 mars kl 17-18 i Luleå.
Dagordning till årsmötet finns här.
Verksamhetsberättelse för 2013 finns här.

Lämna ett svar