SSBA lagrar medlemmars

• Namn för att kunna säkerställa att en person är medlem vid t.ex. det årliga symposiet som är medlemsexklusivt.

• E-postadress och postadress för att kunna skicka ut nyhetsbrev och annan information.

• Registreringsdatum så att vi vet när en medlems medlemskap går ut. Registreringsdatum ger även löpande information om hur många nya medlemmar föreningen får.

Vi använder föreningssupport för att lagra medlemsuppgifter. Endast föreningssupport och styrelsemedlemmar har tillgång till dessa uppgifter. Vi behandlar alla medlemsuppgifter så säkert som möjligt. Medlemmar kan när som helst begära att få sina uppgifter borttagna, men kommer då ej kunna få uppdateringar från föreningen. Om medlemmar önskar veta vilka uppgifter vi har lagrade om dem kan de höra av sig till ssba PÅ ssba PUNKT org PUNKT se. Efter två år rensas man automatiskt ut ur medlemsregistret.

IAPR är SSBAs moderorganisation. Antal röster som SSBA har vid IAPRs årsmöte beror på SSBAs antal medlemmar. IAPR delges därför årligen information om alla SSBAs medlemmars namn. Utöver detta så kommer uppgifterna i medlemsregistret inte att spridas av SSBA till tredje parter eller användas till något annat än att kontrollera vilka som är medlemmar och skicka ut information.