Välkommen

 • SSBA-symposiet 2016 arrangeras den 14-16 mars 2016 i Uppsala. Arrangör är Centrum för Bildanalys vid Uppsala universitet. I samband med symposiet firas även SSBAs 40-årsjubileum! Mer information finns här.

  SSBA Symposium 2016
 • Fjärranalys (eng. Remote sensing) är ett område inom bildanalys som behandlar bilder tagna från flygplan eller satelliter. Bilden visar en rekonstruktion av en bild tagen med en s.k. pushbroom-sensor över en stadsmiljö.

  Pushbroom
 • Magnetresonanstomografi möjliggör mätningar av blodflöde i 3 dimensioner och över tid göras, så att 4-dimensionella bildvolymer uppstår. Bilden visar analys och visualisering av blodflöde i aorta.

  FlowUncertainty
 • Diffusions-MRT är en teknik med vilken diffusionen av vattenmolekyler i hjärnan kan mätas. Diffusionen är starkare längs med axonerna som kopplar ihop olika delar av hjärnan. Genom att analysera diffusionsmönstret i bilderna kan hjärnans kopplingar hos levande personer studeras.

  Brain

Svenska Sällskapet för Automatiserad Bildanalys

Svenska Sällskapet för Automatiserad Bildanalys (SSBA) är en ideell förening för forskare, företag och intresserade personer verksamma inom datoriserad bildanalys, bildbehandling, bildkodning, datorseende, mönsterigenkänning och angränsande områden. SSBA:s syfte är att främja verksamheten inom nämnda områden genom informationsspridning och organisation av konferenser och kurser. Föreningen grundades 1976 och är den svenska representanten i International Association for Pattern Recognition (IAPR). För närvarande är vi drygt 200 medlemmar från universitet och industri.