Välkommen

 • SSBA-symposiet 2017 arrangeras den 13-15 mars 2017 i Linköping. Mer information finns här.

  SSBA Symposium 2017
 • Fjärranalys (eng. Remote sensing) är ett område inom bildanalys som behandlar bilder tagna från flygplan eller satelliter. Bilden visar en rekonstruktion av en bild tagen med en s.k. pushbroom-sensor över en stadsmiljö.

  Pushbroom
 • Magnetresonanstomografi möjliggör mätningar av blodflöde i 3 dimensioner och över tid göras, så att 4-dimensionella bildvolymer uppstår. Bilden visar analys och visualisering av blodflöde i aorta.

  FlowUncertainty
 • Diffusions-MRT är en teknik med vilken diffusionen av vattenmolekyler i hjärnan kan mätas. Diffusionen är starkare längs med axonerna som kopplar ihop olika delar av hjärnan. Genom att analysera diffusionsmönstret i bilderna kan hjärnans kopplingar hos levande personer studeras.

  Brain

Svenska Sällskapet för Automatiserad Bildanalys

Svenska Sällskapet för Automatiserad Bildanalys (SSBA) är en ideell förening för forskare, företag och intresserade personer verksamma inom datoriserad bildanalys, datorseende, mönsterigenkänning, bildkodning, bildgivande system och angränsande områden. SSBA:s syfte är att främja verksamheten inom nämnda områden genom informationsspridning och organisation av konferenser och kurser. Föreningen grundades 1976 och är den svenska representanten i International Association for Pattern Recognition (IAPR). För närvarande är vi drygt 200 medlemmar från universitet och industri.
 
The Swedish Society for Automated Image Analysis (SSBA) is a national non-profit organization for researchers, companies and interested persons active in the fields of image analysis, image processing, computer vision, pattern recognition, image coding, imaging systems and related areas. The society was founded in 1976 represents the Swedish member in the International Association for Pattern Recognition (IAPR). These pages serve as a national connection point for research, industry, media and the general public, and they are therefore maintained in Swedish.