Combitech

Combitech är ett av Nordens ledande teknikkonsultbolag med 1 900 anställda på ett 30-tal platser i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Ett av de områden där Combitech har längst erfarenhet är mjukvara och elektronik för inbyggda system, ofta med lösningar för de allra högsta realtids- och robusthetskraven. Ur detta område har en ämnesspecifik satsning på vad vi kallar Machine Vision vuxit fram – bildbehandlingstillämpningar som på ett robust sätt löser problem i realtid.

Inom Machine Vision området gör vi uppdrag inom såväl civil som militär industri, både mot våra syskon i SAAB-familjen såväl som mot andra industri-företag. Då vi är helägda av SAAB AB har vi en fantastisk bas att stå på. Vi deltar i kompetensnätverk inom SAAB, och involverar ofta dessa i våra uppdrag.

Våra kärntillämpningar är industriell avsyning, segmentering, bildförbättring, positionering och följning, visuell odometri samt 3D-tillämpningar som SLAM m.m. Lösningar är alltid behovsstyrd och vi använder oss av såväl ”klassiskt” bildanalys som deep learning metodik för att möter våra kunders behov.

Våra konsulters nyfikenhet och professionalism gör det möjligt för oss att genomföra allt från förstudier på några tiotals timmar till multi-nationella industriforskningsprojekt där vi har budgetar på många tusentals timmar. Flera av våra uppdrag genomförs som helhetsåtaganden där vi agerar utvecklingsavdelning åt våra kunder, samtidigt som många andra uppdrag handlar om att tillföra specifikt kunnande i våra kunders projekt.

http://combitech.se/

Kontaktpersoner:
Lars Bengtsson, Affärsutvecklare
Lars PUNKT Bengtsson PÅ combitech PUNKT se

Hagen Spies, Teknikledare
Hagen PUNKT Spies PÅ combitech PUNKT se