Pris för bästa industrirelevanta bidrag till Madeleine Stein

Vid SSBA’17-konferensen i Linköping 13-15 mars tilldelades Madeleine Stein pris för bästa industrirelevanta bidrag ”Image based mango fruit detection, localisation and yield estimation using multiple view geometry”. Priset sponsras av SICK Linköping.