Eclipse Optics

Eclipse Optics är Nordens största konsultbolag inom optik och expanderar nu med ett specialistområde inom bildanalys.

Eclipse är unika med att ge kunden en helhetslösning, allt från belysning, geometri, simuleringar, kamerateknik till bildanalys och algoritmutveckling. Vi ger kontinuerlig och trygg support genom hela processen från idé till färdig produkt. Vi designar optiska system från grunden eller hjälper till att kravställa och bygga ihop ett system från standardkomponenter. Belysning kan även vara en kritisk del i styr- och kamerasystem, eller en viktig säkerhetsfunktion för fordon. Vi har möjlighet att analysera och förstå det specifika behovet av belysning.

Förutsättningen för bra bildanalys är en förståelse för kamerateknik, belysning och fysiken bakom. Med bra bilder ökar möjligheten för bra analys! Därför ger kombinationen av optik och bildanalys en möjlighet att skapa unika, vinnande lösningar.

Vi har en hög andel doktorer bland våra medarbetare och därmed nära koppling till forskning och utveckling. Vi håller oss alltid i framkant med de senaste innovationerna och teknologierna och brinner för det vi gör.

Inom Eclipse jobbar vi mot mer än 100 spännande kunder i en mängd olika branscher, med tyngdpunkt åt medicinsk teknik, miljö och fordon.

Vi har kontor i Stockholm och Lund, men har kunder i hela Norden och även i Tyskland.

www.eclipseoptics.com