Kallelse årsmöte 2017

Samtliga SSBA-medlemmar kallas härmed till årsmöte den 14 mars kl 17:00-18:00 i Linköping i samband med SSBA-symposiet 2017.
Mötesagenda och redovisningsdokument läggs upp nedan.

Dagordning SSBA årsmöte 2017
Verksamhetsberättelse 2016

 

Skicka motioner till ssba AT ssba AT org AT se