Internat 2022

Tid: 5-6 december, lunch-till-lunch
Plats: Clarion Sense, Luleå

Målet med internatet är att ta fram planer för att stärka våra identifierade intresseområden: utbildning, industri och forskning. Temat för årets internat kommer vara synlighet. Internatet ger också möjlighet till att utöka sitt eget nätverk i en trevlig miljö.

Nu letar vi därför efter Dig som vill delta på internatet och som under det kommande året har möjlighet att lägga några timmar på att realisera de idéer som arbetas fram.
Vistelsen på internatet och resor bekostas av SSBA.

Alla våra medlemmar får söka och styrelsen kommer försöka välja ut en bra mix m.a.p. geografisk spridning och representation från företag och akademi.

Senaste dag att söka är onsdag 16:e november. Skicka ett mail till ssba@ssba.org.se och anmäl ditt intresse eller för kompletterande frågor.