Kallelse till årsmöte 2019

Härmed kallas föreningens medlemmar till årstmöte den 19/3, kl 17-18, 2019 på Lindholmen i Göteborg i samband med SSBA symposiet

Mötesagenda och verksamhetsberättelse:

Skicka motioner till ssba AT ssba.org.se