Svenska nomineringar till ’Best Nordic Thesis’

Följande avhandlingar har nominerats till svenska bidrag i avgörandet om bästa nordiska doktorsavhandling (’Best Nordic Thesis’ ) inom bildanalys som lagts fram under 2013 eller 2014:

SSBA gratulerar och önskar lycka till i den nordiska finalen mellan Sverige, Norge, Finland och Danmark. Slutgiltig vinnare utses vid den skandinaviska bildbehandlingskonferensen SCIA’15 i Köpenhamn 15-17 juni 2015.