Best Nordic Thesis till Petter Strandmark

Vi gratulerar Petter Strandmark som vinnare av bästa bildanalysavhandling i Norden 2013-2014. I hård konkurrens mellan avhandlingar från de nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark & Finland)  valdes Petters avhandling till den bästa i en omröstning vid den skandinaviska bildanalyskonferensen SCIA i juni.

Petter Strandmarks avhandling har titeln ”Discrete Optimization in Early Vision” och arbetet utfördes i Datorseendegruppen vid LTH i Lund. Se även detta pressmeddelande.