Bästa nordiska avhandling 2011-2012

I samband med SCIA 2013 i Espoo, Finland utdelas priset ”Bästa doktorsavhandling i Norden inom mönsterigenkänning 2011-2012”. Vinnaren utses i en tvåstegsprocess. I det första skedet väljer en kommitté ur SSBAs styrelse ut två kandidater bland de svenska deltagarna. I nästa skede bedömer en nordisk kommitté åtta nominerade avhandlingar, två nomineringar från varje nordisk systerorganisation. Vinnaren erhåller förutom äran en summa pengar. Vid SCIA 2011 i Ystad delades priset ut till Carl Olsson, Lund.

Om du har disputerat de senaste två åren och vill bli nominerad, skicka in din avhandlingar för bedömning. Information finns också på SSBAs hemsida under doktorandinformation. Medlem i SSBA som erhållit doktorsgrad från ett svenskt universitet (högskola) under perioden 2011-2012 och önskar deltaga ombedes att senast 3 februari 2013 skicka två (2) exemplar av sin doktorsavhandling till:

SSBA
c/o Anders Heyden
Lunds Universitet
Box 118
22100 Lund

Dessutom skall en pdf-version antingen skickas via e-post till heyden@maths.lth.se eller finnas tillgänglig att ladda ner från Internet.

Välkomna att nominera!
Anders Heyden