Resestipendier till ICPR för doktorander

SSBA:s styrelse kommer att dela ut ett antal resestipendier för doktorander som skall åka till ICPR 2012 i
Tsukuba. Storleken på stipendierna är inte bestämt på förhand, men gissningsvis upp till 5 000 kr. Vi kommer att prioritera sökande som kommer att presentera ett bidrag på konferensen. Deadline för ansökan är 20 juni.

Ange i ansökan:
Namn
Lärosäte
Om bidrag har skickats in
Om bidrag har accepterats

Skicka ansökan till heyden@maths.lth.se