Brain

Diffusions-MRT är en teknik med vilken diffusionen av vattenmolekyler i hjärnan kan mätas. Diffusionen är starkare längs med axonerna som kopplar ihop olika delar av hjärnan. Genom att analysera diffusionsmönstret i bilderna kan hjärnans kopplingar hos levande personer studeras.