CellaVision ny företagsmedlem

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som egenutvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, t ex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. 2014 var omsättningen  217 Mkr och försäljningen fortsätter att öka med målet om minst 15 % över en konjunktur cykel. CellaVision har säte i Lund och dotterbolag i USA, Kanada och Japan. Aktien är noterad på Nasdaq, OMX Stockholm, Small Cap. Läs mer på www.cellavision.se.
 DM9600 Pre-launch image_small