Kallelse årsmöte 2018

Samtliga SSBA-medlemmar kallas härmed till årsmöte den 8 mars kl 16:30-17:30 på KTH i Stockholm i samband med SSBA-symposiet 2018.
Mötesagenda och redovisningsdokument läggs upp nedan.

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2017
Ekonomisk berättelse 2017

Skicka motioner till ssba AT ssba AT org AT se