Inbjudan till utbildningsworkshop

Inbjudan till SSBA Utbildningsworkshop 7 mars 2018

Riktar sig till ansvariga för grund- och doktorandutbildning på universitet/högskolor verksamma inom SSBA.

Syfte

 • Stärka samarbete mellan organisationerna för att förbättra kvalité och utbud av utbildning inom SSBAs område.
 • Stärka intresset för SSBAs område tidigt bland studenter på tekniska utbildningar.
 • Temat för 2018 års workshop är examination och specifikt effektiv examination

Presentatörer

 • Josef Bigun, professor i signalanalys vid Högskolan i Halmstad
  Titel: Spiral codes in Computer Vision and robotics education
 • Arnold Pears, professor i datavetenskapens didaktik vid Uppsala Universitet
  Titel: Examination: Mer än tentafrågor!
  Examination handlar om att genom olika sorters prestationer avgöra utvecklingen i färdigheter och förmågor hos en student. Vi belyser genom ett antal case olika metoder som lämpar sig väl för examination av olika typer av färdighet och förmåga i högskoleförordningen, som kan kännas svåra att examinera. Genom olika exempel från kurser i datavetenskap diskuteras även rättvisa och etiska aspekter av examination och tillämpning av betygskriterier.

Preliminär agenda

 • 10:00 Välkommen! Genomgång och uppföljning av punkterna på förra årets workshop
 • 11:00 Josef Bigün.
 • 12:00 Lunch
 • 13:00 Arnold Pears
 • 14:00 Diskussion, examination
 • 15:00 Fika
 • 15:30 Fortsatta diskussioner
 • Ca 16:30 Avslut

Tid och plats: Onsdag 7 mars (dagen innan SSBA:s symposium) KTH, Stockholm

Anmälan sker till Klas Nordberg, e-post: klas.nordberg@liu.se, senast 2018-02-28.