kallelse till SSBA årsmöte 2020

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte den 17/3, kl 17-18, 2020 via zoom: https://lu-se.zoom.us/j/979122159

Mötesagenda och verksamhetsberättelse:

DagordningSSBAårsmöte2020

VerksamhetsberättelseSSBA2019

Skicka motioner till ssba AT ssba.org.se