OptoNova

OptoNova är en ledande internationell leverantör av automatiska avsyningssystem för tillverkande industri.

Dessutom erbjuder vi ett brett spektrum av tjänster inom vision-teknik och optik – från affärsmässig och teknisk konsultation till uppdragsutveckling och uthyrning av specialistresurser.

OptoNova utvecklar, tillverkar och säljer både standardiserade och modifierade avsyningssystem.

Vi är verksamma inom ett flertal branscher, och har bland annat levererat avsyningssystem till träindustrin (möbler och golv), verkstadsindustrin, förpackningsindustrin, kärnkraftsindustrin och läkemedelsindustrin.

I de fall avsyningsuppgiften är väldigt speciell kan OptoNova utveckla helt unika kundlösningar.

Företaget grundades 2000 och är placerat i Solna. Läs mer om OptoNova på www.optonova.se