Pressmeddelande: Forskning & industri firar jubiléum i Uppsala

Drygt fyra decennier forskningsresultat från och undervisning i bildanalys på svenska universitet skapat dagens framgångsrika svenska bildanalysindustri. De allra senaste resultaten presenteras på den årliga svenska bildanalyskonferensen 14-16 mars i Uppsala där universitetsforskare och industri möts. Den svenska intresseföreningen passar också på att fira fyrtioårsjubileum.

Automatiserad bildanalys finns i din mobil, känner igen ditt ansikte och ditt fingeravtryck, avläser priset på dina varor i affären och har granskat varenda kaffeböna till ditt kaffe. Snart kommer kanske din bil att köra bättre än du själv och datorn att göra säkrare tolkningar av medicinska bilder än din läkare. Inom tillverknings- och livsmedelsindustrin introduceras nya tillämpningar varje månad. Inget av allt detta hade varit möjligt utan intensiv och framgångsrik forskning.

Digitala bilder och information är avgörande för att förstå rumsliga sammanhang och för att mäta egenskaper som form, storlek och struktur. Automatisk eller halvautomatisk datoriserad bildanalys används flitigt inom medicinsk forskning och vård, till exempel för att planera operationer baserat på tomografibilder, upptäcka och gradera cancerceller, eller hitta nya antibiotika. Tekniken kan förstå trafiksituationer, använda information i moderna pass för att känna igen ansikte och fingeravtryck, digitalisera och tolka tryckt och handskriven text, låta en robot navigera i en okänd omgivning, styra en dator med hjälp av ögonrörelser, rekonstruera 3D kartor från flygbilder, gradera virke i sågverk, kontrollera kvalité i industrin, för att bara nämna några tillämpningar.

Datoriserad bildanalys ligger i skärningspunkten mellan matematik och datalogi, eftersom vi måste uppfinna nya matematiska metoder för bildanalysen samtidigt som beräkningarna måste kunna utföras snabbt och rätt av datorn. Metoder som fungerade men för fyrtio år sen kunde ta en vecka i datorn tar idag en bråkdel av en sekund. Mer beräkningskraft och bättre kamerateknik driver just nu på en spännande utveckling som vi ännu bara har sett början på.

Svenska Sällskapet för Automatiserad Bildanalys (SSBA, https://ssba.org.se/wpssba/) bildades 1976 och firar alltså fyrtioårsjubileum i år. Föreningen binder samman universitet och företag i Sverige i ett nätverk för att främja utvecklingen av automatiserad bildanalys. Fokusområden ligger på utbildning, forskning och överföring av idéer mellan akademi och industri. Jubiléet kommer att firas konferensen i Uppsala, (http://ssba2016.cb.uu.se/). Forskargrupper från hela Sverige medverkar samt ett stort antal bildanalysintensiva företag så som SAAB Combitech, Tobii, FLIR, Philips, Fotonic, Elekta, Mapillary, Vironova, Visage Technologies, Imint, Visionists, ContextVision, SICK IVP, RaySearch Laboratories och Termisk Systemteknik