Kallelse årsmöte 2016

Samtliga SSBA-medlemmar kallas härmed till årsmöte, den 15 mars kl 17:30-18:30 i Uppsala i samband med Symposiet 2016.
Notera att det är valår och att ny styrelse, ny valberedning och nya revisorer kommer att väljas. Se valberedningens förslag nedan.

Skicka motioner till ssba AT ssba AT org AT se