Unibap AB

Rymdteknik kombinerad med industriell produktion
Unibap grundades 2013 som en akademisk spinoff från Mälardalens högskola med inriktning på intelligent automation och robotik. I synnerhet för kritiska industriella visuella perceptionslösningar för autonoma system och industrirobotik. Bolagets koncept bygger kortfattat på att förbättra robotars perception och kognitiva förmågor genom att installera Bolagets intelligenta visionsystem som analyserar bilder på liknande sätt som den mänskliga hjärnan bearbetar synintryck (ett artificiellt visual cortex).

Presterat sedan start med rymdmoln
Unibap har en meriterad lista sedan starten och för ett nära samarbete med den akademiska världen för att stärka sin know-how och IP-portfölj. Trots Bolagets unga ålder har man även knutit starka band med nationella robotbranschaktörer som Robotdalen och Automation Region samt Europeiska rymdorganisationens Företagsinkubator i Sverige, ESA BIC Sverige. Ett samarbete med ESA innebär delvis ett finansiellt stöd men också tillgång till ESAs nätverk och IP-rättigheter, bland annat inom robotik och artificiell intelligens. Unibap har sedan maj 2016 levererade rymdmoln ”SpaceCloud” lösningar för intelligent jordobservation i drift i rymden med en kund. SpaceCloud lösningarna har gett företaget Technology Readiness Level 9, den högsta mognadsgraden inom rymd som bas för att bredda produktbasen till industriella, säkerhets och försvarslösningar.

Unibap får blinda robotar att se och ger dem förmågor
Bolaget har skapat en revolutionerande teknik som kan övervinna många industriella utmaningar gällande sensorsystem och säkerhetskritisk elektronik. Lösningen bygger på en tålig, heterogen datorlösning framtagen för rymdsystem kopplat med en mjukvaruplattform som enkelt kan anpassas till olika behov. Unibaps Intelligent Vision System 70 är den första kommersiellt tillgängliga produkten som ger blinda system visuell perception och maskininlärningsfärdigheter för bättre och ökat utnyttjande av robotar i främst tillverkningsindustrin.

Standardiserade lösningar
Unibap är ett IT-bolag som erbjuder ett helhetskoncept genom att integrera och kombinera hård- och mjukvara tillsammans. För att nå en bred bas av kunder bygger Unibaps koncept på standardiserade lösningar som är enkla att anpassa till olika tillämpningar och situationer. Genom smarta applikationslösningar är Unibap både en lösning på ett problem och en möjlighet att ändra hur robotteknik och automatiserad produktion tillämpas då man kan kontrollera robotens styrning.

www.unibap.com